ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη διεξαγωγή της 2ης Ολυμπιάδας ρωσικής ως ξένης γλώσσας για μαθητές και φοιτητές ηλικίας από 13 έως 30 ετών, η οποία θα λάβει χώρα στο πλαίσιο των δράσεων που έχουν σχεδιαστεί να υλοποιηθούν από το εν λόγω Α.Ε.Ι. στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020 με γνώμονα την ενίσχυση και την περαιτέρω διάδοση της ρωσικής γλώσσας.

Βασικός στόχος της Ολυμπιάδας είναι η καλλιέργεια, η όξυνση και η περαιτέρω γεωγραφική διεύρυνση του ενδιαφέροντος των αλλοδαπών για τη ρωσική γλώσσα και το ρωσικό πολιτισμό, η ανάδειξη και η ανάπτυξη δημιουργικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε όσους ασχολούνται με την εκμάθηση της ρωσικής ως ξένης γλώσσας καθώς και η διαμόρφωση όρων κατάλληλων για τη διαρκή αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου της ρωσικής γλώσσας στο εξωτερικό.

Η συμμετοχή στην Ολυμπιάδα είναι εντελώς δωρεάν, η δε διεξαγωγή της περιλαμβάνει 2 φάσεις: 

  • Την προκριματική φάση, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 21 Οκτωβρίου 2019 έως 26 Νοεμβρίου 2019
  • Την τελική φάση, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 13 Ιανουαρίου 2020 έως 24 Μαρτίου 2020.

Η Ολυμπιάδα απευθύνεται, όπως και την περυσινή χρονιά, σε δύο ηλικιακές ομάδες: Σε μαθητές ηλικίας από 13 έως 17 ετών και σε φοιτητές ηλικίας από 18 ετών και άνω.

Η προκριματική φάση για αμφότερες τις παραπάνω ηλικιακές ομάδες θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως με χρήση της ειδικά για τις ανάγκες διενέργειας της Ολυμπιάδας διαμορφωθείσας ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης ενώ η τελική φάση θα πραγματοποιηθεί στη χώρα του κάθε διαγωνιζόμενου με φυσική παρουσία του τελευταίου στο χώρο που θα υποδειχθεί για τη διεξαγωγή των επιμέρους προβλεπόμενων γλωσσικών δοκιμασιών. 

Η συμμετοχή στην Ολυμπιάδα είναι προαιρετική και σε αυτή έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος αλλοδαποί ηλικίας 13 ετών και άνω, οι οποίοι διδάσκονται τη ρωσική ως ξένη γλώσσα μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν τη γενική χρήση αυτής σε διάφορες καταστάσεις καθημερινής επικοινωνίας και συναναστροφής. 

Έως την έναρξη της προκριματικής φάσης της Ολυμπιάδας οι ενδιαφερόμενοι δέον να μεριμνήσουν για την έγκαιρη δήλωση συμμετοχής τους σε αυτή στο χρονικό διάστημα από τις 21 Οκτωβρίου έως και τις 26 Νοεμβρίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες αναφορικά στην εγγραφή τους παρακαλούνται να ανατρέχουν παρακάτω, στο link «Συμπληρωματικό Υλικό». 

Στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης της Ολυμπιάδας οι διαγωνιζόμενοι θα κληθούν να λάβουν μέρος σε γλωσσικές δοκιμασίες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως με τη χρήση εκπαιδευτικών τεχνολογιών που είναι διαθέσιμες στην οικεία ψηφιακή πλατφόρμα του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης. 

Η εξ αποστάσεως αυτή προκριματική φάση προβλέπει τη διεξαγωγή online τεστ για την εξακρίβωση των γνώσεων των διαγωνιζομένων στο λεξιλόγιο και τη γραμματική, του βαθμού εξοικείωσής τους με βασικούς κανόνες της ρωσικής γλώσσας αναφορικά στην ορθοέπεια, τη σύνταξη και τη στίξη και της ικανότητάς τους στην κατανόηση του γενικού περιεχομένου αλλά και λεπτομερειών κατά την ανάγνωση ρωσικού κειμένου (πρόκειται για τεστ πολλαπλών επιλογών για την αξιολόγηση του επιπέδου γλωσσομάθειας) καθώς επίσης και διακριτή γλωσσική δοκιμασία για τη διαπίστωση της ικανότητας του διαγωνιζόμενου στην παραγωγή γραπτού λόγου (ο συμμετέχων σε αυτή καλείται να απαντήσει σε μια σειρά από ερωτήσεις στη ρωσική γλώσσα).

Στο πλαίσιο της τελικής φάσης οι γλωσσικές δοκιμασίες, στις οποίες θα λάβουν μέρος οι διαγωνιζόμενοι που προκρίθηκαν σε αυτή, απαιτούν τη φυσική παρουσία των τελευταίων στο χώρο διεξαγωγής τους και πραγματοποιούνται γραπτά. Η τελική φάση αποτελείται από τέσσερις ενότητες: «Παραγωγή γραπτού λόγου», «Κατανόηση γραπτού λόγου», «Κατανόηση προφορικού λόγου» και «Παραγωγή προφορικού λόγου».

Στους νικητές και τους διακριθέντες, βάσει των τελικών αποτελεσμάτων της Ολυμπιάδας, απονέμονται βραβεία και δίνονται αναμνηστικά δώρα ενώ επίσης τους χορηγούνται διπλώματα, τα οποία τους παρέχουν ουσιαστική μοριοδότηση κατά την εισαγωγή τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας να επιδιώξουν με αξιώσεις την πραγματοποίηση σε αυτό σπουδών με πλήρη υποτροφία.

Επικοινωνία

langtest@spbu.ru