Έναρξη εργασιών

Έναρξη εργασιών για την υλοποίηση του σχεδιασμού «Διεθνές Ρωσικό Ινστιτούτο»