Παρουσίαση στην Ελλάδα

Παρουσίαση του Διεθνούς Ρωσικού Ινστιτούτου στη Θεσσαλονίκη (Ελλάδα).