Το πρώτο μάθημα «peer-to-peer»

Το πρώτο μάθημα «peer-to-peer»

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας του Διεθνούς Ρωσικού Ινστιτούτου του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης, του διεθνούς αυτού project, το οποίο υλοποιεί στην Ελλάδα το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης (Κ.Π.Α.Π.) σε άρρηκτη συνεργασία με το Κέντρο ρωσικής γλώσσας «Russian Word» στη Θεσσαλονίκη, στις 28 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκαν τα δύο πρώτα από μια σειρά μαθημάτων που εντάσσονται στο πρόγραμμα peer-to-peer. Πρόκειται για ένα νέο, σχετικά, είδος εκπαιδευτικής δραστηριότητας, οι βασικές αρχές του οποίου έγκεινται στην αρχή της εξασφάλισης σε όλους τους συμμετέχοντες ισότιμων δυνατοτήτων πρόσβασής τους στο χρησιμοποιούμενο εκπαιδευτικό υλικό και στην ευρεία συνεργασία τους, με σκοπό την αμοιβαία επωφελή αλληλεπίδρασή τους. Κύριος στόχος της διεξαγωγής του συγκεκριμένου κύκλου μαθημάτων είναι η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων του αλλοδαπού σπουδαστή που διδάσκεται τη ρωσική ως ξένη γλώσσα, μέσα από την προσπάθειά του να επικοινωνήσει σε αυτή με έναν φυσικό ομιλητή της. Παράλληλα, το Κ.Π.Α.Π. παρέχει στον αλλοδαπό σπουδαστή πλήρη μεθοδολογική υποστήριξη.

Στο τρέχον εξάμηνο από την πλευρά του Κ.Π.Α.Π. στο πρόγραμμα «peer-to-peer» συμμετέχουν οι φοιτήτριες του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Λαρίσα Βασιλένκοβα, Σοφία Σαπλόβα και Μαρία Παβλούσοβα υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση της λέκτορος και υποψήφιας διδάκτορος Φιλολογίας κας Ν. Α. Αφανάσεβνα. Στην πρώτη διαδικτυακή σύνδεση με το Κ.Π.Α.Π. στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος στις 28/03/2019, πραγματοποιήθηκαν δύο μαθήματα, κατά τη διάρκεια των οποίων τα αντικείμενα συζήτησης υπήρξαν ποικίλα, από τα αξιοθέατα της Αγίας Πετρούπολης έως τα σύγχρονα μείζονα περιβαλλοντικά προβλήματα.    

Περιμένουμε με ανυπομονησία τις επόμενες διαδικτυακές συναντήσεις!