Σπουδές στη Ρωσία, προγράμματα της συνήθους χρονικής διάρκειας

Το 2020 το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης υποδέχεται σπουδαστές σε 3 προγράμματα μέσης επαγγελματικής εκπαίδευσης, 119 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών και απόκτησης επαγγελματικής ειδικότητας, 210 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, 50 προγράμματα διδακτορικών σπουδών και 28 προγράμματα σπουδών για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας.