Το Ινστιτούτο

Το Διεθνές  Ρωσικό Ινστιτούτο

Το Διεθνές Ρωσικό Ινστιτούτο του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος στο εξωτερικό του κορυφαίου αυτού Α.Ε.Ι. της Ρωσίας ενώ συνάμα αποτελεί κόμβο διαπολιτισμικής συνάντησης και επικοινωνίας, κέντρο διάδοσης της ρωσικής γλώσσας και του ρωσικού πολιτισμού καθώς και χώρο παρουσίασης των δυνατοτήτων που παρέχει το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο στους τομείς της εκπαίδευσης, της εξειδίκευσης, της επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας.

Το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης συνιστά τον πλέον διακεκριμένο επιστημονικό – εκπαιδευτικό οργανισμό όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και ολόκληρης της υφηλίου. Σήμερα σε αυτό φοιτούν περισσότεροι από τριάντα χιλιάδες (30.000) σπουδαστές, εργάζονται και αναπτύσσουν δραστηριότητα άνθρωποι των γραμμάτων και των επιστημών που έχουν τιμηθεί με το Βραβείο Νόμπελ και το Μετάλλιο Φιλντς, λειτουργούν περισσότερα από δεκαπέντε (15) σπουδαία εργαστήρια και είκοσι έξι (26) κέντρα πηγών επιστημονικής έρευνας, συμπεριλαμβανόμενα όλα τούτα στο μεγαλύτερο και σημαντικότερο Επιστημονικό Πάρκο της χώρας. Είναι το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης το ρωσικό Α.Ε.Ι. με την πιο πλούσια ιστορία, γεγονός που δικαιωματικά επιτρέπει μόνο σε αυτό να φέρει τον τίτλο του πρώτου πανεπιστημίου της Ρωσίας.

Αποστολή, στόχοι, σκοπός

Αποστολή

Η πρωταρχική αποστολή του Διεθνούς Ρωσικού Ινστιτούτου του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης έγκειται στην ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας στον εξαιρετικά ευρύ και πολυδιάστατο χώρο της εκπαίδευσης. 

Στόχοι

Με την ιδιότητα του επίσημου αντιπροσώπου του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης, το Ινστιτούτο θέτει ως στόχους του την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του κορυφαίου αυτού ρωσικού Α.Ε.Ι. στο εξωτερικό.

  • Διεύρυνση και σύσφιγξη των διεθνών σχέσεων του  Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης.
  • Ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας.
  • Ανάπτυξη της συνεργασίας στο πεδίο της εκπαίδευσης.

Σκοποί

  • Η περαιτέρω διάδοση στο εξωτερικό της εκμάθησης της ρωσικής γλώσσας από αλλοδαπούς σπουδαστές και η γνωριμία των τελευταίων με την ιστορία και τον πολιτισμό της Ρωσίας.
  • Η εξασφάλιση όρων αμοιβαίας συνεργασίας ανάμεσα στους καθηγητές του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης και σε εκείνους του συνεργαζόμενου φορέα.
  • Η εισαγωγή και η εφαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία καινοτόμων τεχνολογιών.
  • Η δημιουργία οργανωτικών δομών για την εποικοδομητική ανταλλαγή πολύτιμης εμπειρίας.
  • Η παροχή στο συνεργαζόμενο φορέα συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ενημέρωσης αλλά και εξειδικευμένης υποστήριξης σε ζητήματα, στα οποία αυτή κρίνεται αναγκαία.
  • Ο σχεδιασμός, η επεξεργασία και η υλοποίηση προγραμμάτων online μαθημάτων καθώς και όλη η απαιτούμενη προεργασία για την έντυπη έκδοση επιστημονικής βιβλιογραφίας, συμπεριλαμβανομένων σε αυτή θεματικών συλλογών, επιστημονικών εργασιών, μονογραφιών αλλά και υλικού από συνέδρια, διασκέψεις, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, συμπόσια, σεμινάρια.

Φωτογραφίες

Η χρονολογική διαδρομή των γεγονότων

30.09.2018

Προγραμματίζεται εορταστική εκδήλωση για τα επίσημα εγκαίνια του Διεθνούς Ρωσικού Ινστιτούτου στη Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)

16.08.2018

Γίνονται δεκτοί για να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης οι πρώτοι σπουδαστές, οι οποίοι κατέθεσαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω του Διεθνούς Ρωσικού Ινστιτούτου

11.03.2018

Παρουσίαση του Διεθνούς Ρωσικού Ινστιτούτου στη Θεσσαλονίκη (Ελλάδα).

01.11.2017

Έναρξη εργασιών για την υλοποίηση του σχεδιασμού «Διεθνές Ρωσικό Ινστιτούτο»