ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Με στόχο την ανάδειξη και την ενθάρρυνση ταλαντούχων νέων, το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης ανακοινώνει τη διεξαγωγή, για πρώτη φορά, Ολυμπιάδας ρωσικής ως ξένης γλώσσας για παιδιά σχολικής ηλικίας και σπουδαστές από 14 έως 27 ετών. 

Βασικός στόχος της Ολυμπιάδας είναι να προκαλέσει το ενδιαφέρον των ξένων σπουδαστών για τη ρωσική γλώσσα και τον ρωσικό πολιτισμό, να κινητοποιήσει τις δημιουργικές τους ικανότητες και το ενδιαφέρον τους προς την επιστημονική-ερευνητική δραστηριότητα και να δημιουργήσει ευνοϊκότερες συνθήκες για τη στήριξη και την ανάπτυξη της ρωσικής γλώσσας στο εξωτερικό.

Φάσεις διεξαγωγής:

  • Προκριματική φάση: (10 Ιανουαρίου 2019 έως 25 Ιανουαρίου 2019).
  • Τελική φάση (4 Φεβρουαρίου 2019 έως 24 Μαρτίου 2019).

Η Προκριματική φάση διεξάγεται εξ αποστάσεως είναι με τη χρήση του διαδικτυακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης. Η τελική φάση (με φυσική παρουσία αξιολογητή – διαγωνιζόμενου) θα πραγματοποιηθεί στη χώρα διεξαγωγής της Ολυμπιάδας. Η δυνατότητα διεξαγωγής της Ολυμπιάδας σε κάθε ξένη χώρα ξεχωριστά καθορίζεται από τον νόμο και τα διεθνή σύμφωνα συνεργασίας. 

Στην Ολυμπιάδα μπορούν δωρεάν να λάβουν μέρος αλλοδαποί πολίτες, οι οποίοι παρακολουθούν γενικά εκπαιδευτικά προγράμματα και είναι ηλικίας άνω των 14 ετών.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά πριν από την έναρξη της προκριματικής φάσης, δηλαδή, από τις 3 Δεκεμβρίου έως τις 30 Δεκεμβρίου 2018.

Η προκριματική φάση θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως με τη χρήση του διαδικτυακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης.
Η προκριματική φάση συμπεριλαμβάνει την Online εξέταση στις ενότητες: «Λεξιλόγιο. Γραμματική» και «Παραγωγή γραπτού λόγου». Οι συμμετέχοντες, ολοκληρώνοντας τις ασκήσεις, θα «ανεβάζουν» το αρχείο που δημιούργησαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης εντός τριών ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που απέκτησαν πρόσβαση στο αντίστοιχο online τεστ.

Η τελική φάση (με φυσική παρουσία αξιολογητή – διαγωνιζόμενου) θα αποτελείται από 4 ενότητες: «Παραγωγή γραπτού λόγου» («Письмо»), «Κατανόηση γραπτού λόγου» («Чтение»), «Κατανόηση προφορικού λόγου» («Аудирование»), «Παραγωγή προφορικού λόγου» («Говорение»).

Επικοινωνία

inter.olymp@spbu.ru