Σπουδές στη Ρωσία, προγράμματα της συνήθους χρονικής διάρκειας

Το 2018 το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης υποδέχεται σπουδαστές σε 3 προγράμματα μέσης επαγγελματικής εκπαίδευσης, 85 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών και απόκτησης επαγγελματικής ειδικότητας, 190 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, 51 προγράμματα διδακτορικών σπουδών και 28 προγράμματα σπουδών για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας.